Berušky
Denní řád

Provoz naší třídy začíná v 7:15h. Každé dítě, se s uč podáním ruky, navázáním očního kontaktu a pozdravem. Posadí se ke stolečku, kde maluje ranní obrázek. Dle možností učitel, nebo asistent pedagoga provádí individuální práci. Potom si děti vybírají činnost dle svého přání a nálady.
V 8:30h děti začínají uklízet. Potom se posadíme do kruhu a společně se přivítáme. Následuje krátká logopedická chvilka (dechové cvičení, motorika mluvidel, rytmizace, křížení, prstová hříčka) a pohybová hra. Odcházíme do umyvárny a na svačinu.
V 8:40h začínáme společně svačit. Pak následují další činnosti dle měsíčních plánů. Pravidelně v pondělí máme jógová cvičení a hry pro radost, v úterý je jazyková a logopedická činnost ve skupinách, ve středu malujeme akvarel, ve čtvrtek zařazujeme různé činnosti dle měsíčních plánů a v pátek máme tělesnou výchovu s převlékáním do cvičebních úborů. Denně před odchodem na vycházku zařazujeme pro předškolní děti neuro - vývojovou stimulaci. V průběhu celého roku předškolní děti pravidelně tkají na dětském stávku polštářek, který si na konci roku odnesou domů.
Mezi 9:30h až 10:00h odcházíme na vycházku. Po příchodu se svlékneme, umyjeme a následuje hudební chvilka.
V 11:30h začínáme obědvat.
Od 12:00h do 14:00h následuje odpočinek dětí, který respektuje individuální spánkovou potřebu. Vstávajícím dětem je nabídnuta tichá a klidová činnost.
Od 14:00h začíná svačina, poté si děti zvolí činnost dle vlastního výběru, nebo nabídky učitele.
V 15:30h provoz naší třídy končí a děti přechází do spojovací třídy (2.tř. "Sluníčka"), kde jsou do 16:15h kdy provoz MŠ končí.
Denní řád je dostatečně flexibilní, umožňuje reagovat na aktuální změny. Po dohodě s pedagogy mají rodiče možnost účastnit se výchovně vzdělávací práce. 

Kontakty: Bc. Ondřej Macháček, učitel - 775 127 604
 Bc. Petra Hamáčková, učitelka 
 Mgr. Pavlína Lacinová, klinický logoped - 737 328 883, 493 620 577
 SPC a PPP Jičín - 493 533 5O5      

Informace o naší mateřské škole naleznete i na internetových stránkách: www.belohradskams.cz