Berušky
Fotogalerie

Výlet do Krňovic

Odpoledne s maminkami

Čarodějnické dopoledne

Návštěva sběrného dvora

Výšlap přes Bažantnici 

Velikonoční výstava

Výlet do myslivny

Úklid zahradního domečku a zahrady

Já jsem muzikant - Dešťové hole

Výlet do knihovny v Nové Pace

Málo sněhu - hodně radosti

Návštěva pečovatelského domu

Výlet do Lomnice nad Popelkou - Středisko volného času Sluníčko, Loutková scéna

Vánoční besídka

Barborka, Mikuláš a výstava betlémů

Moje tělo

Ukázka práce canisterapeutického psa

Podzimní dílna

Podzimní pečení dýně

Pouštění draka

Na zahradě

Sportovní školička

Putování za Šípenkou

Sportovní školička

První pěší výlet s plněním úkolů