Broučci
Denní řád

Mateřská škola se pro děti otevírá v 6:15h Děti se scházejí ve 2. třídě Broučků.
S příchodem druhé paní učitelky v 8:00h se otevírá 1. třída Motýlků. V průběhu dne při všech činnostech plníme a rozvíjíme cíle integrovaných bloků třídního vzdělávacího programu. Nabízené činnosti jsou cílené, zaměřené na celkový rozvoj osobnosti dítěte.

6:15h - 8:25h se děti scházejí a následují ranní hry. V naší třídě jsou v hracích koutcích volně přístupné hračky, které si děti mohou vybrat dle vlastního rozhodnutí nebo využijí možností, které jim paní učitelky připraví. Při příchodu do třídy se každé dítě přivítá s paní učitelkou i s dětmi pozdravem.

8:25h - 8:40h probíhají pohybové aktivity (protahovací a uvolňovací cviky, pohybové hry,...) a příprava na svačinu.

8:40h - 9:10h se podává svačina ve školní jídelně. Starší děti si svačinu přináší samy, taktéž odnáší použité nádobí na určené místo. Mladším dětem pomáhá paní učitelka.

9:10h - 9:30h následuje činnost řízená učitelkou anebo hravé činnosti dětí.
Jednou týdně provádíme tělovýchovnou činnost tzv. "velké cvičení", které probíhá vždy před svačinou. Jeden den se věnujeme výtvarným nebo tvořivým činnostem, další den provádíme činnosti hudební. Po ukončení činností následuje příprava na pobyt venku.

9:30h - 11:30h probíhá pobyt venku, který je pravidelnou součástí každého dne.
Pro pobyt venku využíváme školní zahradu a okolní přírodu.

11:30h - 12:00h probíhá příprava na oběd a podává se oběd ve školní jídelně. Polévku dětem nalévá paní učitelka, pro druhé jídlo si chodí starší děti samy, mladším pomáháme.
Nádobí po jídle si děti uklízí samy.

12:00h - 14:00h děti odpočívají v pyžamech na matracích ve své třídě. U dětí je respektována individuální potřeba spánku. Dětem, které neusínají, jsou nabízené klidové činnosti, na místech k tomu určených, s ohledem na potřeby spících dětí.

14:00h - 14:30h provádí děti osobní hygienu a následuje odpolední přesnídávka.
Ve 14:15h odchází učitelka ze třídy Motýlků a od té doby jsou opět děti z obou tříd spojeny ve třídě Broučků.

14:30h - 16:15h do chvíle než se děti rozejdou, si děti hrají nebo se věnují individuální činnostem dle potřeby a zájmu dětí.

Všechny časové limity jsou přibližné a orientační, umožnují pružné rozhodování a aktuální reagování na dané situace. Informace o naší MŠ najdete na www.lazne-belohrad.cz.