Další aktivity
Sem vložte podnadpis

Doplňující programy, projekty a další aktivity


Divadlo v naší mateřské škole 

Několikrát do roka zajíždějí do naší mateřské školy divadélka z celé republiky. Děti se tak seznamují s různými pohádkami a se správným chováním v divadle. Spolupracujeme i s místním divadelním spolkem - "Šíro".


Návštěva výstav 

Na výstavy většinou docházíme s dětmi do Památníku K.V.Raise v Lázních Bělohrad. Někdy i my na výstavách prezentujeme výtvarné práce a výrobky našich dětí.


Návštěva knihovny 

S dětmi navštěvujeme místní knihovnu, občas zajíždíme i do knihovny v Nové Pace. Snažíme se prohlubovat v dětech kladný vztah ke knihám.


KRNAP 

1 - 2x do roka využíváme nabídek KRNAPU, který připravuje různé programy pro děti. Předškolní děti získávají další zajímavé poznatky o přírodě, ekologii.


Seznamování s cizím jazykem

Formou kroužku se děti od 4 let seznamují s prvními anglickými slovíčky. Výuku vede v odpoledních hodinách externí pracovník.


Plavecký kurz

Na plavání jezdí předškolní děti do sportovního areálu v Hořicích. Absolvují pět lekcí. Hravou formou se seznamují se základy plavání.


Sportovní školička

Sportovní školička je určena dětem 4 - 5 letým, které absolvují sedm lekcí v Sokolovně v Lázních Bělohrad. Sportovní školičku organizuje Škola sportu. Cílem projektu je rozvoj všestranného pohybu dětí. Partnerem celého projektu je Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR.


Sportovní dopoledne 

Pracoviště Horní Nová Ves zařazuje v zimních měsících sportovní dopoledne na sněhu. Děti si vyzkouší různé hrátky se sněhem a ukáží svoji šikovnost při jízdě na kluzácích. Na pracovišti v Lázních Bělohrad se sportovní dopoledne koná v zámeckém parku, zpravidla v květnu - červnu, ve spolupráci se ZŠ K.V.Raise v Lázních Bělohrad. Děti ze základní školy připraví pro naše děti zajímavý program, který ověří nejen pohybové dovednosti, ale i vědomosti a postřeh dětí.


Besedy, exkurze, návštěvy 

V průběhu školního roku zařazujeme do výchovně vzdělávací práce různé besedy např. s rybáři, myslivci. Navštěvujeme myslivnu v Horní Nové Vsi, také místní kamenolom. Setkáváme se s hasiči, policií. Chodíme na různé exkurze - pracoviště rodičů, významné budovy, obchody, ...


Soutěže 

Účastníme se hudební soutěže Novopacký slavíček. Zapojujeme se do různých výtvarných soutěží.


Koledování 

Udržujeme staré zvyky a tradice. S dětmi před Vánocemi a Velikonocemi chodíme na koledu.


Výlety 

 Děti v průběhu roku absolvují různé výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí. Chodí pěšky, jezdí autobusem, vlakem.


Oslavy svátků a narozenin 

S dětmi společně slavíme svátky a narozeniny. Děti mohou přinést na oslavu pohoštění. Doporučujeme "zdravé mlsání". Nevhodné jsou tvrdé bonbóny.