Plán společných akcí
sídla školy Horní Nová Ves


Září

Dopolední výlet do lesa

Návštěva výstavy zahrádkářů

Návštěva Bekova zahradnictví

Sportovní školička

Říjen

Pouštění draka

Sportovní školička

Schůzka s rodiči

Listopad

Exkurze do kamenolomu

Dlabání dýní

Divadlo v MŠ

Návštěva psa v MŠ - Canisterapie

Prosinec

Oslava svátku sv. Barbory

Návštěva čerta

Návštěva výstavy betlémů

Vánoční besídka s rodiči

Vánoční nadílka ve třídách

Vánoční představení - divadlo Drak- celá MŠ (akce hrazená Spolkem rodičů )

Leden

Návštěva knihovny

Divadelní představení v MŠ

Zimní vycházky za zvířátky

Konzultace s rodiči předškolních dětí

Schůzka rodičů předškolních dětí se ZŠ


 Akce na 2. pololetí 

Únor

Sportovní dopoledne na sněhu- sáňkování, bobování

Péče o zvířátka v zimě

Březen

Výlet za mláďaty

Návštěva ZŠ

Návštěva knihovny

Zdravá pětka - beseda

Duben

Beseda v myslivně

Divadelní představení

Návštěva- Velikonoční výstava

Fotografování

Policie v MŠ

Čarodějnické dopoledne

Květen

Oslava svátku matek

Setkání s hasiči

Fotografování

Sportovní dopoledne se ZŠ

Třídní výlety

Červen

Oslava MDD na školní zahradě

Zahradní slavnost - Zámecký park

Medobraní

Rozloučení s předškoláky v Lázních

Plavecký kurz


Další akce budou zařazeny dle aktuálních nabídek.