Plán společných akcí
odloučeného pracoviště Lázně Bělohrad

Září

Slavnostní odchod dětí z MŠ do ZŠ v Lázních Bělohrad

Sportovní školička

Návštěva výstavy zahrádkářů

Třídní schůzky

Říjen

Třídní schůzky

Podzimní dílny

Sportovní školička

Listopad

Beseda s rybáři 

Divadelní představení  v Mš

Návštěva psa v MŠ - Canisterapie

Návštěva výstavy betlémů

Prosinec

Nadílka od Barborky

Mikuláš - spolupráce se ZŠ Lázně Bělohrad

Společné setkání u adventního stromku

Vánoční nadílka ve třídách

Vánoční besídka s rodiči

Vánoční představení - divadlo Drak- celá MŠ (akce hrazená Spolkem rodičů )


Leden 

Návštěva knihovny

Divadelní představení v MŠ

Zimní vycházky za zvířátky

Konzultace s rodiči předškolních dětí

Schůzka rodičů předškolních dětí se ZŠ


Akce na 2. pololetí 

Únor

Sportovní dopoledne na sněhu- sáňkování, bobování

Péče o zvířátka v zimě

Březen

Výlet za mláďaty

Návštěva ZŠ

Návštěva knihovny

Zdravá pětka - beseda

Duben

Beseda v myslivně

Divadelní představení

Návštěva- Velikonoční výstava

Fotografování

Policie v MŠ

Čarodějnické dopoledne

Květen

Oslava svátku matek

Setkání s hasiči

Fotografování

Sportovní dopoledne se ZŠ

Třídní výlety

Červen

Oslava MDD na školní zahradě

Zahradní slavnost - Zámecký park

Medobraní

Rozloučení s předškoláky v Lázních

Plavecký kurzDalší akce budou zařazeny dle aktuálních nabídek.