Knihovna pro rodiče

Vážení rodiče,
na pracovišti v Lázních Bělohrad si můžete vypůjčit odborné knihy, které vám pomohou s výchovou vašich dětí, nebo s řešením některých jejich obtíží. Naleznete zde i nabídku her a zábavných činností pro děti.

Knihy vám zapůjčí paní učitelka Alena Drašarová, která pracuje v 4. třídě "Kytičky".

SEZNAM KNIH

1. Vývoj dítěte a jeho úskalí - Doc. MuDr. L. Lisá, PhDr. M. Kňourková

2. Pečujeme o nemocné dítě - MuDr. M. Mečíř

3. Každý začátek v mateřské škole je těžký - B. Haefele, M. W. Filsinger

4. Po dobrém nebo po zlém - Z. Matějček

5. Co děti nejvíc potřebují - Z. Matějček

6. Jak ochránit své dítě - M. Eliotová

7. Každodenní problémy v mateřské škole - H. H. Deissler

8. Nový začátek - V. W. Foster

9. Problémové děti v mateřské škole - A. Sagi

10. Děti potřebují rituály - G. Kaufmannová - Huberová

11. Když dítě nechce spát - J. Prekopová

12. Proč jsou šťastné děti šťastné - S. Biddulph

13. Než přijdou vánoce - O. Zelinková

14. Pomoz mi, abych to dokázal - D. Lhotová

15. Předškolní výchova - T. Bruceová

16. 7 prvních let života rozhoduje - J. Brielej

17. Masáže kojenců - A. D. Auckettová

18. Bolesti hlavy- MuDr. J. Jonáš, Mudr. V. Strnadelová

19. Únava - MuDr. J. Jonáš

20. Osteoporéza - MuDr. J. Jonáš, MuDr. V. Strnadelová

21. Odolnost vůči nemocem - MuDr. J. Jonáš

22. Jak vychovat šťastné dítě - E. Rheinwaldová

23. Hry pro maminky s dětmi - J. Hanšpachová

24. Psychologický výklad pohádek - N.L.von Franz

25. Psychický teror na pracovišti - B. Huberová

26. Zlost, hněv, rozčilení - M. Pospíšil

27. 260 cvičení pro děti raného věku - W. Strassmeier

28. Trénink obou polovin mozku - A. D. Bragdon, L. Fellows

29. Trénink paměti - S. Lairová

30. Morální inteligence - A. Hass

31. Kniha plná her - R. Grabbetová

32. Co, kdy a jak ve výchově dětí - Z. Matějček

33. Rodiče, nebojte se říkat NE - P. Delaroche

34. Příběhy pomáhají s problémy - B. Badegruber, F. Pirkl

35. 365 zábavných činností bez televize - S. a R. Bennettovi

36. Nápady pro maminky na mateřské dovolené - H. Doležalová

37. Hry pomáhají s problémy - Z. Šimanovský, V. Mertin

38. Zábavné činnosti pro celou rodinu - C. Mac. Gregor

39. Děti jsou hosté, kteří hledají cestu - J. Prekopová, Ch. Schweizerová

40. Bojujeme s dětmi při jídle - Dr. D. Haslam

41. Integrativní speciální pedagogika - M. Vítková

42. Výchova dítěte - A. Weikert

43. Neklidné dítě - J. Prekopová, Ch. Schweizerová

44. Agresivita dětí - E. Antier

45. Poprvé v mateřské škole - R. Niesel

46. Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly - S. Severe

47. Děti potřebují hranice - J. U. Rogge

48. 12 klíčů k důsledné výchově - R. G. Morish

49. Když dítě nechce spát - J. Prekopová

50. Nechte leváky drápat - J. Vodička

51. Hry pro usměrňování agresivity - A. Erkert

52. Pranostiky a hry na celý rok - I. Maráková

53. Nesoustředěné a neklidné dítě - S. F. Riefová

54. Poruchy pozornosti a hyperaktivita - A. Munden, J. Arcelus

55. Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje - J. Lebeer

56. Reedukace specifických poruch učení - D. Jucovičová, H. Žáčková

57. Svépomocný program při koktavosti - M. Fraser

58. Aspergerův syndrom - T. Attwood

59. Autismus - zdravotní a výchovné aspekty - Ch. Gillberg, T. Peeters

60. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení - V. Pokorná

61. Dětský autismus - M. Hrdlička, V. Komárek

62. Příručka pro uživatele mozku - P. J. Howard

63. Řešení výchovných problémů ve škole - Ch. Kyriacou

64. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program - O. Zelinková

65. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností - V. Fořtík, J. Fořtíková

66. Emoční inteligence a její rozvoj - L. E. Shapiro

67. Malý tyran - J. Prekopová

68. Říkejme si přísloví - P. Kukal

69. Lhaní - D. Dalloz

70. Dyslexie v předškolním věku - O. Zelinková

71. Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole - P. Zikl

72. Pedagogický a speciálně pedagogický slovník - M. Skutil, P. Zikl a kol.

73. Dítě s mentálním postižením ve škole - P. Bendová, P. Zikl

74. Pět pohledů na nadání - J. M. Havigerová

75. Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole - P. Bendová

76. Využití ICT u dětí se speciálními potřebami - P. Zikl a kol.

77. Encyklopedie léčivých potravin - G. D. Pamplona- Roger

78. Cesta ke svobodě - V. Griffinová

79. Budu správně mluvit - D. Kubálková            

80. Porucha pozornosti - E. Pelletier

81. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte - Z. Matějček

82. Když naše dítě nemluví plynule - V. Lechta, B. Králíková

83. Co děti nejvíc potřebují - Z. Matějček

84. Hyperaktivní předškoláci - P. Škrdlíková

85. Dětská kresba jako diagnostický nástroj - G. Cognet

86. Šest kroků ke zvládnutí ADHD - C. Laver-Brabury, M. Thompson, A. Weeks a kol.