Kytičky
Denní řád

Denní řád

Provoz naší třídy začíná v 7:15h. Každé dítě, se s pedagogem přivítá podáním ruky, navázáním očního kontaktu a pozdravem.

Co prožijí děti v mateřské škole v průběhu dopoledne

 • Děti si spontánně hrají.
 • Využívají nabídek připravených učitelem ( různé hry, práce s výtvarným a přírodním materiálem, zpívání, cvičení, práce s knihami a konstruktivními stavebnicemi, skládání puzzlí)
 • V návaznosti na probírané téma se dětem nabízejí didakticky cílené činnosti - společné cvičení, výtvarná a pracovní činnost realizovaná dle příchodu dětí do mateřské školy, rozhovory, poslech pohádek, apod.
 • Děti se společně posadí do kroužku, kde se přivítají, sdělí si své zážitky a seznámí se s plánem činností na den - co nabízí učitel, co by si přály děti.
 • Denně, pokud to počasí dovolí, chodí na dvě hodiny v čase od 9.30h - 11,30h na vycházku. K pobytu venku využívají školní zahradu a vypravují se i do nejbližšího okolí.
 • V 8:40h dostávají děti dopolední svačinu.
 • V 11:30h začínají děti obědvat.

Co prožijí děti v mateřské škole odpoledne

 • Po obědě se děti ukládají k odpolednímu spánku na matrace. Převlékají se do pyžamka. Všechny mají vlastní polštářky. Poslouchají pohádky, relaxační hudbu.
 • V čase od 14:00h - 14:30h se podává odpolední přesnídávka
 • Od 14:30h do 15:15h probíhají zájmové činnosti dle přání dětí nebo nabídky učitele.
 • Provoz třídy končí v 15:15h a děti přechází do spojovací třídy (2.tř. ,, Sluníčka"), kde jsou do 16:15h kdy provoz MŠ končí.


Denní řád je dostatečně flexibilní, umožňuje reagovat na aktuální změny.