Kytičky
Fotogalerie

Návštěva knihovny

Jaro v parku

V myslivně

Velikonoční výstava

Výlet za zvířátky


Návštěva zahradnictví


Vycházka ke krmelci

Divadlo v naší třídě


Podzim v naší třídě


Návštěva u hasičů


Návštěva vánoční ZOO


Návštěva výstavy betlémů

Mikuláš a čerti


Ježíšek


Zimní hrátky na sněhu


Zpět na Kytičky