Motýlci
Denní řád

Provoz třídy začíná v 8:00h. Do 8:00h se děti scházejí ve 2. třídě BROUČCI. Dítě se přivítá s učitelkou pozdravem a podáním ruky. Rodiče mohou vstupovat do třídy s dítětem, případně konzultovat potřebné informace s učitelkou. Po dohodě s učitelkami mají rodiče možnost účastnit se výchovně vzdělávací práce ve třídě.

Od 8:00h - 8:45h v průběhu ranní hry si děti hrají dle vlastní volby. Mají možnost využít i činnosti, které jim připraví učitelka. Předškolní děti v průběhu roku tkají na rámu, měly by pravidelně utkat 5 - 10 nitek (podle schopnosti dítěte).

Od 8:45h - 9:15h probíhá hygiena a svačina. Předškolní děti samostatně odcházejí na WC, mladší děti doprovází učitelka. Svačinu si děti odnášejí ke stolku samy. Nádobí po svačině si také odnášejí samy.

Od 9:15h - 9:45h následuje činnost řízená učitelkou, většinou se skupinkami dětí, dělenými podle věku a schopností. Ostatní děti si volně hrají.

Od 9:45h - 11:45h následuje pobyt venku. Podle počasí chodíme na zahradu nebo na vycházky do okolí. V případě chůze ve dvojicích se tvoří dvojice starší a mladší dítě.

Od 11:45h - 12:15h se podává oběd. Polévku nalévá učitelka u stolku, pro druhé jídlo si děti chodí samy. Nádobí po jídle děti samy uklízí.

Od 12:15h - 12:25h probíhá hygiena dětí.

Od 12:25h - 14:00h probíhá odpočinek dětí. Starší děti vstávají ve 13:30h. Potom jim nabízíme klidové činnosti - omalovánky, grafomotorické cviky, stolní hry apod. Mladší děti odpočívají do 14:00h.

Od 14:00h - 14:15h děti vstávají a odcházejí na odpolední přesnídávku, provoz třídy Motýlci končí.

Kontakt na logopeda: Mgr. Pavlína Lacinová - 493 620 577, 737 328 88

Kontakt na PPP Jičín: 493 533 505