Sluníčka
Denní řád

Provoz naší třídy začíná v 6:15h. Jedná se o spojovací třídu.

Po příchodu se děti přivítají s učitelkou podáním ruky, pohledem do očí a pozdravem.

Co prožijí děti v mateřské škole v průběhu dopoledne

  • Děti si spontánně hrají.

  • Využívají nabídek připravených učitelkou (různé hry, práce s výtvarným a pracovním materiálem, zpívání, cvičení, práce s knihami a stavebnicemi,...).

  • V návaznosti na probírané téma se dětem nabízejí didakticky cílené činnosti - společné cvičení, zpívání, výtvarná a pracovní činnost realizovaná dle příchodu dětí do mateřské školy, rozhovory, poslech pohádek, apod.

  • Dle situace se společně posadí do kroužku, kde se přivítají, sdělí si své zážitky a seznámí se s plánem činností na den - co nabízí učitelka, co by si přály děti.

  • Denně, pokud nám to počasí dovolí, děti chodí v čase od 09:30h -11:30h na vycházku. K pobytu venku využívají školní zahradu, zámecký park a  okolí mateřské školy.

  • V 8:30h dostávají děti dopolední svačinu, od 11:30h - 12:00h oběd.

Co prožijí děti v mateřské škole odpoledne

  • Ve 12:00h  se děti ukládají k odpolednímu spánku na matrace. Převlékají se do pyžamka. Všechny mají vlastní polštářky. Poslouchají pohádky, relaxační hudbu. Vstávají postupně dle individuální potřeby.

  • V čase od 14:00h - 14:30h mají odpolední přesnídávku.

  • Od 14:30h probíhají zájmové činnosti dle přání dětí. I v tomto čase využívají nabídek, které jim připraví učitelka.


  • Provoz naší třídy končí v 16:15h.  


Denní řád je dostatečně flexibilní, umožňuje reagovat na aktuální změny.

Po dohodě s učitelkami mají rodiče možnost účastnit se vzdělávací práce.

Kontakt na logopeda: Mgr. Pavlína Lacinová - 493 620 577, 737 328 883.

Kontakt na PPP Jičín: 493 533 505