Sluníčka
Fotogalerie

Poslední hodina plaveckého výcviku

Sportovní dopoledne

Pěší výlet

Pozorujeme hmyz  v přírodě

Plavání

Tajný výlet - Bozkovské dolomitové jeskyně

Den s maminkami

Práce s dechem

Sluníčko - práce s přírodninami

Návštěva v základní škole

Čarodějnice

Tělesná výchova venku

Výlet do myslivny

Pokusy s vodou

Toulky jarní přírodou

Cvičíme ve třídě

Návštěva knihovny

Vycházky

Karneval

Zdravá 5

Tongo

Zima

Advent v naší třídě

Návštěva Mikuláše, čertů a andělů

Výstava betlémů

Vánoční Zoo Dvůr Králové

Exkurze ve výrobně vánočních ozdob

Cvičený pes ve třídě

Pečeme perníčky

Stavíme město

Výlet na Byšička

Podzimní dílna

Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici v Lázních Bělohrad

Výlet do Svatojánského Újezdu

Výlet do Nové Paky

KRESLENÍ NA ASFALT, HRY V PŘÍRODĚ

Na návštěvě ve škole

Pečeme štrúdl

                                     Zpět na sluníčka