Spolek rodičů a přátel 
Bělohradské mateřské školy

Dětské odpoledne

Zveme Vás na "Dětské odpoledne" pořádané Spolkem rodičů a přátel mateřské školy, info viz. níže.

V Bělohradské mateřské škole již po několik let působí Spolek rodičů a přátel Bělohradské mateřské školy, který má za hlavní úkol zpříjemnit a zpestřit pobyt dětí v mateřské škole.                           

O nás:
Podstatou práce několika nadšenců z řad rodičů je zpestřit a zpříjemnit pobyt našich dětí v Bělohradské mateřské škole. Práce spolku volně navazuje na dřívější SRPŠ. Každým rokem se snažíme něco vylepšit, něčím naše děti překvapit, něco nového do školky pořídit. Snažíme se smysluplně hospodařit nejen se svěřenými členskými příspěvky od rodičů, ale i věcnými a finančními dary od sponzorů. Členský příspěvek činí 200,- Kč/rok.

Každoročně zajišťujeme mnoho akcí během školního roku.

  • Vánoční dárky pro děti
  • Divadlo
  • Dětské odpoledne
  • Rozloučení s předškoláky
  • a mnoho dalších větších, či menších akcí (viz. návrh rozpočtu)

Základní informace:
Spolek rodičů a přátel Bělohradské MŠ
T. G. Masaryka 300
Lázně Bělohrad 507 81
IČO: 270 47 211

Výbor rodičů:

  • Blanka Feixová, předsedkyně a pokladník
  • Hana Zárybnická, místopředsedkyně
  • Hana Šepsová