Zajíčci
Denní řád

Denní řád

Provoz naší třídy začíná v 8:00h. Po příchodu se děti přivítají s učitelem podáním
ruky, pohledem do očí a pozdravem.

Co prožijí děti v mateřské škole dopoledne :

 • Děti si spontánně hrají.
 • Využívají nabídek připravených učitelem (různé hry, práce s výtvarným a pracovním
   materiálem, zpívání, cvičení, práce s knihami, kostkami, stavebnicemi,...).
 • V  návaznosti na probírané téma se dětem nabízejí didakticky cílené činnosti - společné
  cvičení, výtvarná a pracovní činnost realizovaná dle příchodu dětí do mateřské školy, rozhovory, poslech pohádek, nácvik říkadel, jednoduchých písní apod.
 • Děti se učí sedět u stolečků, na lavičce, v kroužku.
 • Denně, pokud nám to počasí dovolí, chodí na dvě hodiny v čase od 09:15h - 11:15h na
  vycházku. K pobytu venku využívají hlavně školní zahradu a přilehlý zámecký park. Až děti udrží rozestupy a zvládnou chůzi ve dvojicích, vypraví se také do blízkého okolí.
 • V 8:40h dostávají děti dopolední svačinu, v 11:20h oběd.

Co prožijí děti v mateřské škole odpoledne

 • Od 11:50h se děti připravují na odpolední odpočinek. Převlékají se do pyžamka. Odpočívají na matracích, mají vlastní polštářek. 
 • Ve 14:00h se podává odpolední přesnídávka.
 • Od 14:30h do 15:15h probíhají zájmové činnosti dle přání dětí, nebo nabídky učitele.
 • Provoz naší třídy končí v 15:15h. 
 • Informace o naší mateřské škole najdete www.belohradskams.cz                                           
 • Třídní mobil: 730 515 235