Bělohradská mateřská škola
Vítáme Vás

Nástěnka pro rodiče

16. ledna 2018 nabídneme dětem hudební pohádku "Babička Chrota vypráví pohádky". Pohádka proběhne na obou pracovištích v dopoledních hodinách. Bude hrazena ze sponzorského daru.

Vážení rodiče, děkujeme vám za zapojení do sbírky pro útulek v Nové Pace. Krmivo pro pejsky a kočičky jsme předali zaměstnancům útulku před Vánocemi.

Pracoviště v Horní Nové Vsi uzavřeno od 27.12.2017 do 2.1.2018. Pracoviště v Lázních Bělohrad uzavřeno od 27.12.2017 do 29.12.2017. Provoz 2.1.2018 bude v 5.třídě Berušky.

28. listopadu jedou děti z pracoviště v Lázních Bělohrad na školní výlet. Cílem je zámek Karlova Koruna. Odjíždíme v 07:45h. Věci s sebou dle sdělení třídních učitelů. Vybíráme na vstup 80Kč. Autobus hradí Spolek rodičů a přátel Bělohradské mateřské školy. Návrat kolem 12:00h.

Ve dnech 7.11. - 9.11.2017 proběhne na obou pracovištích preventivní program "Zdravá 5". Akce je bezplatná.

V pátek 3. listopadu 2017, od 09:15h, budou mít děti na pracovišti v Lázních Bělohrad divadelní představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Divadlo hradí částečně Spolek rodičů a přátel Bělohradské MŠ a MŠ. Peníze nevybíráme.

Pozor změna!!!!!!! Týká se pouze povinného předškolního vzdělávání (děti 5leté a starší).           S účinnosti od 1.11.2017 měníme způsob omlouvání do omluvného listu. Rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte do omluvného listu pouze v případě, že nepřítomnost dítěte je delší než 5 dní. Omluvné listy jsou k dispozici na webu a v šatnách dětí. Nepřítomnost dítěte se hlásí u učitelů ve třídě, telefonicky, sms zprávou. Děkujeme.

Upozorňujeme rodiče, že kurzovné za sportovní školičku lze vyzvednout u VZP do konce listopadu 2017.

Provoz MŠ ve dnech 26.10. - 27.10.2017. Pracoviště Horní Nová Ves uzavřeno. Na pracovišti v Lázních Bělohrad bude výchovně vzdělávací práce probíhat pro všechny přihlášené děti v 5.třídě Berušky. Prosíme rodiče, aby věci svých dětí přenesli do šatny této třídy. Děkujeme.

11.10.2017                                                                                                                                                   Stravné za září a neprovedené inkasní platby vybírá v hotovosti vedoucí ŠJ od pondělí 16.10.2017. Děkujeme.

10.10.2017                                                                                                                                                  Na pracovišti v Lázních Bělohrad máme ještě volná místa. Zájem hlaste na tel.č. 604 369 328. Děkujeme.

10.10.2017                                                                                                                                                  25. října 2017 proběhne poslední hodina sportovní školičky. Rodiče se mohou přijít podívat na šikovnost svých dětí. Rodiče dětí z H.N.Vsi a Zajíčků od 09:15h. Rodiče dětí ze Sluníček, Veverek a Berušek od 10:00h. Těšíme se na setkání s Vámi.

10.10.2017                                                                                                                                                   Vybíráme příspěvek pro Spolek rodičů a přátel BMŠ. Minimální částka 200Kč. Uhraďte během října 2017 u učitelů ve třídě. Děkujeme. (Platí pro pracoviště v Lázních Bělohrad).

10.10.2017                                                                                                                                                Prosíme rodiče předškolních dětí, aby nezapomínali omlouvat nepřítomnost dětí do omluvného listu. Děkujeme.

Třídní schůzky                                                                                                                                    V průběhu září a října se budou konat třídní schůzky. Sledujte proto informace na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům, aby se těchto schůzek účastnili. Budou zde předány důležité informace. Děkujeme.

Nabídka kroužků pro předškoláky                                                                                                         V letošním školním roce nabízíme předškolním dětem taneční kroužek a kroužek angličtiny. Informace rodiče najdou ve vstupních prostorách mateřské školy a v šatnách dětí.

11.09.2017 Volná místa v MŠ                                                                                                               Na pracovišti v Lázních Bělohrad máme dvě volná místa. Zájem hlaste na tel.č. 604 369 328. Děkujeme.

Změna času sportovní školičky!                                                                                                              1. skupina začíná 13. září 2017  v 9:15h (H.N.Ves a Zajíčci). 2.skupina v 10:00h (Sluníčka, Veverky, Berušky). S sebou: batoh - sportovní obuv, tričko, kraťasy nebo tepláky, lahev s pitím.

Upozorňujeme rodiče předškolních dětí, že od 1.9.2017 jsou povinni omlouvat nepřítomnost dětí v MŠ na omluvném listu u učitelů ve třídě. Omluvné listy jsou též ke ztažení v sekci "dokumenty" nebo k vyzvednutí ve vstupních prostorách MŠ. Bližší informace o omlouvání dětí najdete ve školním řádu.

Sportovní školička pro děti od 4 do 5ti let začíná 13.9.2017 v místní sokolovně. Děti absolvují 7 lekcí. Vybíráme 420Kč. Prosíme o nahlášení dětí a úhradu do pátku 8.9.2017. Začátek cvičení - 1. skupina 8:15h - 9:00 druhá skupina 9:00h - 9:45h. Kurzovné proplácí VZP.

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost aktualizovaným vnitřním předpisům - Školní řád, Vnitřni předpis o úplatě, Vnitřní řád školní jídelny. Také školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je nově uktualizovaný s účinností od 4. září 2017. Dokumenty jsou k dispozici v sekci "Dokumenty", "Školní jídelna", také ve vstupních prostorách obou pracovišť mateřské školy.

Upozorňujeme rodiče předškolních dětí, že od 1. září 2017 je předškolní vzdělávání povinné. Předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech  a to v rozsahu od 8,00 - 12,00h. Povinnost vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin v souladu s organizací školního roku ZŠ. Dítě má právo se vzdělávat v MŠ po celou dobu jejího provozu. Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Týká se i dětí s odkladem školní docházky.

 Vážení rodiče, školní rok 2017-2018 bude zahájen 4. září 2017. Slavnostní odchod dětí do základní  školy se uskuteční ze školní zahrady mateřské školy v Lázních Bělohrad. Týká se obou pracovišť MŠ. Se svými dětmi přijdťe v 7:30h. Děkujeme.