Bělohradská mateřská škola
Vítáme Vás

Nástěnka pro rodiče

Vážení rodiče, dne 31. července 2018 končím po dvaceti jedna letech ve funkci ředitelky. Děkuji vám za veškerou pomoc a spolupráci a zároveň vám přeji krásné prožití léta.                 Od 1. srpna 2018 mateřskou školu povede paní Eliška Sekotová. Kontakt: 604369328.

25.5.2018 se konal na půdě mateřské školy a v zámeckém parku orientační běh.           Reportáž z této akce najdete na: www.nasetelevize.cz

UPOZORNĚNÍ!                                                                                                                                        V mateřské škole, na pracovišti v Lázních Bělohrad, jsou ještě pro školní rok 2018/2019 volná místa. Zájem o umístění dítěte lze nahlásit na tel. čísle: 604 369 328. Děkujeme.
"Tančení s Nikčou" se uskuteční v zámeckém parku v dopoledních hodinách v úterý 19.června 2018. Akci hradí Spolek rodičů a přátel BMŠ.
Slavnostní rozloučení s předškoláky proběhne na pracovišti v Lázních Bělohrad 14. června 2018. Sejdeme se na školní zahradě v 15:30h.
Informační schůzka s rodiči nově přijatých dětí se koná ve středu 13.6.2018 od 15:00h ve třídě Veverek v Lázních Bělohrad. S sebou vezměte psací potřeby, rodné číslo dítěte, číslo účtu, finanční hotovost 1000Kč.

Oslava Mezinárodního dne dětí                                                                                                               Divadelní spolek "Šíro" zahraje dětem na obou pracovištích 1. června 2018 "Čertovské pohádky". Spolek rodičů a přátel BMŠ uhradí dětem zmrzlinu. 

Plavecký výcvik pro předškolní děti začíná v pondělí 21.5.2018. Odjezd - pracoviště  Horní Nová Ves v 7:15h, Lázně Bělohrad v 7:20h. S sebou: baťůžek, plavky, ručník, sáček na mokré plavky, pití, dobrůtku na mlsání. Svačinu zajistí MŠ. Kurzovné 225Kč prosíme uhradit u učitelů ve třídě. Jízdné za autobus vybereme po obdržení faktury. Termíny plavání: 21.5., 28.5., 4.6., 11.6., 18.6.

Prázdninový provoz                                                                                                                                Pracoviště Lázně Bělohrad otevřeno od 2.7.2018 - 20.7.2018, uzavřeno od 23.7.2017 - 31.8.2018. Pracoviště Horní Nová Ves otevřeno od 6.8.2018 - 31.8.2018, uzavřeno od 2.7.2018 - 3.8.2018. Pozor změna! Obě pracoviště uzavřena od 23.7.2018 - 3.8.2018.

Zápis dětí pro školní rok 2018/2019 se uskuteční 16.5.2018 od 8:00h do 12:00h, od 13:00h do 16:00h - pro obě pracoviště -  na odloučeném pracovišti T.G.Masaryka 300 v Lázních Bělohrad.  Více informací najdete v sekci "Zápis do MŠ".
Upozornění! V pondělí 16. dubna 2018 proběhne vyšetření zraku přihlášených dětí.  Rodiče nemusí být u vyšetření. Po vyhodnocení obdrží do 14 dnů zprávu, kterou jim předají třídní učitelé. Čas vyšetření: Horní Nová Ves od 8:30h, Lázně Bělohrad 9:15h.

Inzerát!                                                                                                                                                       Školní jídelna, na pracovišti T.G.Masaryka 300 v Lázních Bělohrad, nabízí od 1.dubna 2018 obědy pro cizí strávníky. Cena oběda 59Kč. Výdej obědů do vlastních jídlonosičů bude probíhat v čase od 11:00h do 11:30h. Přihlášky přijímá vedoucí školní jídelny Lenka Pourová, mobil 724502377.

Dne 29. března 2018 bude provoz pouze na pracovišti T.G.Masaryka 300 v Lázních Bělohrad. Informace  o provozu jsou zveřejněny na vstupních dveřích do MŠ.

Preventivní program "Lišák Foksík" aneb "Bezpečně k cíli" proběhne 27.dubna 2018 od 8:45h v Lázních Bělohrad, od 10:30h v Horní Nové Vsi. Program bude hrazen ze sponzorského daru.

Vyšetření zraku přihlášených dětí proběhne 16. dubna 2018. V Horní Nové Vsi od 8:30h,            v Lázních Bělohrad od 9:15h. Vyšetření nehradí pojišťovna. Poplatek 150Kč uhraďte u učitelů ve třídě. Děkujeme.

Předškoláci z obou pracovišť navštíví 12. dubna 2018 od 10:00h Základní školu K.V.Raise           v Lázních Bělohrad.

Srdečně zveme veřejnost na besedu "Rozvíjení smyslů u dětí předškolního věku je předpokladem pro školní úspěšnost". Beseda se koná 11. dubna, na pracovišti T.G.Masaryka 300 v Lázních Bělohrad, od 15:00h ve třídě Sluníček. Besedu povede speciální pedagog Mgr.Eva Mílková.

9. dubna 2018 se děti z pracoviště v Lázních Bělohrad vypraví do myslivny v Horní Nové Vsi. Pojedeme autobusem. Bližší informace budou uveřejněny v dětských šatnách.

Na pracovišti v Lázních Bělohrad nabídneme dětem 3. dubna 2018 od 9:00h hudební pohádku "Zvířátka a Petrovští". Pohádka bude hrazena ze sponzorského daru.

Ve dnech 5.-9. března 2018 budou v našem regionu probíhat jarní prázdniny. Provoz bude zajišťovat pouze pracoviště v Lázních Bělohrad. Přihlášené děti z Horní Nové Vsi budou přesunuty do Lázní Bělohrad.

20. února 2018 jsme dětem nabídli divadelní představení Mauglí. Divadlo bylo hrazeno ze sponzorského daru.

16. ledna 2018 nabídneme dětem hudební pohádku "Babička Chrota vypráví pohádky". Pohádka proběhne na obou pracovištích v dopoledních hodinách. Bude hrazena ze sponzorského daru.

Vážení rodiče, děkujeme vám za zapojení do sbírky pro útulek v Nové Pace. Krmivo pro pejsky a kočičky jsme předali zaměstnancům útulku před Vánocemi.

Pracoviště v Horní Nové Vsi uzavřeno od 27.12.2017 do 2.1.2018. Pracoviště v Lázních Bělohrad uzavřeno od 27.12.2017 do 29.12.2017. Provoz 2.1.2018 bude v 5.třídě Berušky.

28. listopadu jedou děti z pracoviště v Lázních Bělohrad na školní výlet. Cílem je zámek Karlova Koruna. Odjíždíme v 07:45h. Věci s sebou dle sdělení třídních učitelů. Vybíráme na vstup 80Kč. Autobus hradí Spolek rodičů a přátel Bělohradské mateřské školy. Návrat kolem 12:00h.

Ve dnech 7.11. - 9.11.2017 proběhne na obou pracovištích preventivní program "Zdravá 5". Akce je bezplatná.

V pátek 3. listopadu 2017, od 09:15h, budou mít děti na pracovišti v Lázních Bělohrad divadelní představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Divadlo hradí částečně Spolek rodičů a přátel Bělohradské MŠ a MŠ. Peníze nevybíráme.

Pozor změna!!!!!!! Týká se pouze povinného předškolního vzdělávání (děti 5leté a starší).           S účinnosti od 1.11.2017 měníme způsob omlouvání do omluvného listu. Rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte do omluvného listu pouze v případě, že nepřítomnost dítěte je delší než 5 dní. Omluvné listy jsou k dispozici na webu a v šatnách dětí. Nepřítomnost dítěte se hlásí u učitelů ve třídě, telefonicky, sms zprávou. Děkujeme.

Upozorňujeme rodiče, že kurzovné za sportovní školičku lze vyzvednout u VZP do konce listopadu 2017.

Provoz MŠ ve dnech 26.10. - 27.10.2017. Pracoviště Horní Nová Ves uzavřeno. Na pracovišti v Lázních Bělohrad bude výchovně vzdělávací práce probíhat pro všechny přihlášené děti v 5.třídě Berušky. Prosíme rodiče, aby věci svých dětí přenesli do šatny této třídy. Děkujeme.

11.10.2017                                                                                                                                                   Stravné za září a neprovedené inkasní platby vybírá v hotovosti vedoucí ŠJ od pondělí 16.10.2017. Děkujeme.

10.10.2017                                                                                                                                                  Na pracovišti v Lázních Bělohrad máme ještě volná místa. Zájem hlaste na tel.č. 604 369 328. Děkujeme.

10.10.2017                                                                                                                                                  25. října 2017 proběhne poslední hodina sportovní školičky. Rodiče se mohou přijít podívat na šikovnost svých dětí. Rodiče dětí z H.N.Vsi a Zajíčků od 09:15h. Rodiče dětí ze Sluníček, Veverek a Berušek od 10:00h. Těšíme se na setkání s Vámi.

10.10.2017                                                                                                                                                   Vybíráme příspěvek pro Spolek rodičů a přátel BMŠ. Minimální částka 200Kč. Uhraďte během října 2017 u učitelů ve třídě. Děkujeme. (Platí pro pracoviště v Lázních Bělohrad).

10.10.2017                                                                                                                                                Prosíme rodiče předškolních dětí, aby nezapomínali omlouvat nepřítomnost dětí do omluvného listu. Děkujeme.

Třídní schůzky                                                                                                                                    V průběhu září a října se budou konat třídní schůzky. Sledujte proto informace na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům, aby se těchto schůzek účastnili. Budou zde předány důležité informace. Děkujeme.

Nabídka kroužků pro předškoláky                                                                                                         V letošním školním roce nabízíme předškolním dětem taneční kroužek a kroužek angličtiny. Informace rodiče najdou ve vstupních prostorách mateřské školy a v šatnách dětí.

11.09.2017 Volná místa v MŠ                                                                                                               Na pracovišti v Lázních Bělohrad máme dvě volná místa. Zájem hlaste na tel.č. 604 369 328. Děkujeme.

Změna času sportovní školičky!                                                                                                              1. skupina začíná 13. září 2017  v 9:15h (H.N.Ves a Zajíčci). 2.skupina v 10:00h (Sluníčka, Veverky, Berušky). S sebou: batoh - sportovní obuv, tričko, kraťasy nebo tepláky, lahev s pitím.

Upozorňujeme rodiče předškolních dětí, že od 1.9.2017 jsou povinni omlouvat nepřítomnost dětí v MŠ na omluvném listu u učitelů ve třídě. Omluvné listy jsou též ke ztažení v sekci "dokumenty" nebo k vyzvednutí ve vstupních prostorách MŠ. Bližší informace o omlouvání dětí najdete ve školním řádu.

Sportovní školička pro děti od 4 do 5ti let začíná 13.9.2017 v místní sokolovně. Děti absolvují 7 lekcí. Vybíráme 420Kč. Prosíme o nahlášení dětí a úhradu do pátku 8.9.2017. Začátek cvičení - 1. skupina 8:15h - 9:00 druhá skupina 9:00h - 9:45h. Kurzovné proplácí VZP.

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost aktualizovaným vnitřním předpisům - Školní řád, Vnitřni předpis o úplatě, Vnitřní řád školní jídelny. Také školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je nově uktualizovaný s účinností od 4. září 2017. Dokumenty jsou k dispozici v sekci "Dokumenty", "Školní jídelna", také ve vstupních prostorách obou pracovišť mateřské školy.

Upozorňujeme rodiče předškolních dětí, že od 1. září 2017 je předškolní vzdělávání povinné. Předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech  a to v rozsahu od 8,00 - 12,00h. Povinnost vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin v souladu s organizací školního roku ZŠ. Dítě má právo se vzdělávat v MŠ po celou dobu jejího provozu. Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Týká se i dětí s odkladem školní docházky.

 Vážení rodiče, školní rok 2017-2018 bude zahájen 4. září 2017. Slavnostní odchod dětí do základní  školy se uskuteční ze školní zahrady mateřské školy v Lázních Bělohrad. Týká se obou pracovišť MŠ. Se svými dětmi přijdťe v 7:30h. Děkujeme.