Motýlci

O nás

Do třídy Motýlků chodí patnáct dětí, šest chlapců a devět děvčat. Většina děti je předškolní. Zaměřujeme se na rozvíjení vztahu k rodnému místu a okolí, procházky s poznáváním význačných míst v okolí (okolní vesnice, názvy kopců a lesů). Seznamujeme se s pověstmi a legendami, které se týkají našeho rodiště. Poznáváme literární autory našeho kraje (K. V. Rais, L. Mašínová, K. J. Erben - přiblížení jejich tvorby). Tkáme na rámu. Tkají pouze předškolní děti. Výsledkem je polštářek, který dítě vytvoří společně s učitelkou. Při tkaní si dítě fixuje směr práce zleva doprava (příprava na psaní), učí se trpělivosti, pečlivosti, zvyká si na dlouhodoběji opakovanou činnost. Většinu činností z třídního vzdělávacího programu provádíme v okolní přírodě, dbáme na dostatečné množství pohybu dětí na čerstvém vzduchu. Najdete nás v budově mateřské školy v prvním patře vpravo. Naše třída je vybavena moderním nábytkem, je členěna na hrací kouty, které jsou dobře vybaveny hračkami i didaktickými pomůckami. Dětské sociální zařízení sousedí přímo se třídou. Děti se stravují ve školní jídelně v přízemí naší budovy.