Zajíčci

O nás

Třídu Zajíčků najdete v zadní části budovy mateřské školy v tzv. "přístavbě". Naše třída je průchozí,
umožňuje nám vstup do herny a do dalších prostor mateřské školy. Slouží ke stolování a k rozmanitému tvoření u pěti stolečků a na koberci. Třída sousedí s kuchyní. Jídlo je dětem servírováno přímo z jídelního okénka. Hernu máme celoplošně pokrytou kobercem. Využíváme ji k různým hrám, ke cvičení a k odpolednímu odpočinku. Ve třídě i herně máme účelně uspořádaný nový nábytek, ve kterém děti mají dostatek hraček a didaktického materiálu.  S hernou sousedí kabinet s učebními pomůckami. V letošním školním roce máme zapsaných patnáct dětí ve věkovém rozpětí 2,5 - 3,3 let. Z toho je dvanáct chlapců a tři dívky. Naším cílem je pomoci dětem překonat odloučení od rodičů, přirozeně se adaptovat na nové prostředí i kolektiv mateřské školy a to v klidném a bezpečném prostředí. Dále budeme podporovat rozvoj komunikativních dovedností, sebeobsluhy a hygienických návyků. Děti se také budou postupně seznamovat s denním řádem, s pravidly soužití v mateřské škole a s dalšími rozmanitými činnostmi dle měsíčních plánů. Hra je pro naše děti hlavním učebním prostředkem. Velmi důležitá je pro nás i úzká spolupráce s rodiči a vzájemná důvěra.