Zajíčci

Dětský den v MŠ 

Hravé odpoledne v parku se zmrzlinou 

Výlet do ZOO

Školková olympiáda

Vycházka k Pardoubku

Čarodějnické dopoledne

Návštěva hasičárny