Broučci
Šk. rok 2018 - 2019

O nás

Naši třídu Broučků najdete v prvním patře vlevo. Třída má jednu místnost ve tvaru L. Je rozčleněna na hrací kouty, které jsou účelně vybaveny pro všestranný rozvoj dětí. Slouží ke hrám i odpočinku dětí. Dětské sociální zařízení bezprostředně navazuje na třídu. Třídu navštěvuje 25 dětí ve věku 2 - 5 let. Z toho je 9 dívek a 16 chlapců. 10 dětí třídu navštěvovalo již v minulém školním roce, 15 dětí je nově příchozích. S dětmi pracují třídní učitelky Veronika Švábová a Stanislava Maternová, v pátek v době ranních her též paní učitelka Miroslava Grohová. V tomto školním roce budeme poznávat prostředí mateřské školy i její okolí, nové kamarády, zaměstnance. Budeme se učit správně pohybovat v dopravním ruchu. Seznámíme se s různými svátky, zvyky, tradicemi. Zaměříme se na pěstování pěkných vztahů mezi vrstevníky i dospělými. U starších dětí chceme rozvíjet kladný vztah k mladším dětem, pomáhat jim, mít s nimi větší trpělivost, vzájemně si pomáhat a spolupracovat. U mladších dětí naopak rozvíjet samostatnost a sebeobsluhu. Za velkou výhodu považujeme krásnou okolní přírodu, blízkost lesa Hůry a nedalekých polí i luk. Přírodní prostředí poskytuje dětem dostatek možností k pozorování, ke zkoumání, k objevování živé a neživé přírody, vybízí děti k rozmanitým hrám. U dětí budeme dále vytvářet pozitivní a citlivý vztah ke světu, který je obklopuje. Čeká nás řada výletů a akcí, některé prožijeme společně se třídou Motýlků.