Berušky
5.třída

O nás

Naše třída Berušky se nachází v prvním patře staré budovy. V přízemí mají děti umístěn velký botník a v patře  šatnu. Prostorná třída je díky dostatečnému počtu oken dobře prosvětlená. Má hlavní hernu s různými koutky (kuchyňka, kadeřnictví, doprava,...), místnost se stolky kde jíme, malujeme, tvoříme, hrajeme stolní hry a u truhlářského ponku pracujeme se dřevem. Třetí místnost využíváme k pohybovým aktivitám a k odpolednímu odpočinku. Ve třídě jako učitelé pracují Bc.Petra Hamáčková a Bc. Ondřej Macháček, tudíž zde dochází k výchově ženským i mužským elementem. Jako asistent pedagoga a zároveň provozní zaměstnanec je zde zaměstnána Jaroslava Vydrová. Do třídy dochází v letošním roce 25 dětí, z toho je 15 dívek a 10 chlapců. Dvě děti jsou zde integrovány s různým stupněm podpůrného opatření. K obvyklému výchovně vzdělávacímu programu proto cíleně připojujeme specifické činnosti, vedoucí ke kompenzaci obtíží a k harmonickému vývoji dětí. Pan učitel je hudebně zdatný a zvládá hru na klavír, ukulele, bubny, flétnu a další drobné rytmické i melodické nástroje.                                                                            Ve třídě máme zavedeno několik rituálů, které se v průběhu dne a týdne pravidelně opakují  a tak rozvíjejí u dětí schopnost orientace v čase.                                                                                            Jedná se o ranní kresbu, neurovývojovou stimulaci, jógová cvičení, malování akvarelu, tkaní na dětském stávku, řečovou a jazykovou práci ve skupinách  jejíž součástí jsou dechová a artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, smyslové a prstové hry, rytmizace s křížením a grafomotorika spojená s jednoduchými říkadly, dále činnosti rozvíjející a podporující rozvoj slovní zásoby, fonematického sluchu a správné výslovnosti.

Snažíme se o vytváření klidného, laskavého a podnětného prostředí, kde se děti mohou dle svých možností a schopností rozvíjet.  Rodiče jsou v naší třídě vždy vítáni.