Broučci

Třída Broučků se nachází v 1. patře v budově mateřské školy na Horní Nové Vsi. V tomto školním roce 2023 – 2024 je to třída 2 – 4letých dětí. Zapsaných je 20 dětí, z toho 6 chlapců a 14 dívek.
Třídní učitelky jsou Bc. Monika Bičišťová a Eva Militká.
Provoz třídy je od 6.15h – 16.15h.
Prostor třídy je rozčleněný do několika hracích koutků. Stoly u oken jsou určené k pracovním činnostem, hrám s drobnými stavebnicemi, prohlížení knih atd. V zadní části je kuchyňka se sedací soupravou. Třída je vybavena pianem a dalšími drobnými hudebními nástroji.
K odpolednímu odpočinku zde slouží molitanové matrace, které jsou uložené ve dřevěných stojanech. Matrace denně rozkládáme a uklízíme.
Děti se vzdělávají podle třídního vzdělávacího plánu "Rok s kouzelnými skřítky".
V návaznosti na probírané téma dětem nabízíme didakticky cílené činnosti – společné cvičení, výtvarnou a pracovní činnost, hudební výchovu, společně se učíme nové básničky a písničky atd.
Děti vedeme k základním mravním hodnotám a pěkným vztahům mezi sebou.
Podporujeme touhu po poznání a radost z objevování a dětem pomáháme nejen objevovat jejich talent, ale také ho rozvíjet.
Při pobytu venku využíváme školní zahradu s pískovištěm a herními prvky a také chodíme na vycházky do okolí, především do přírody.