Motýlci

Třída Motýlků se nachází v 1. patře. Tento školní rok 2023 – 2024 je to od září třída 5 – 6,5 letých dětí. Je zde 13 dětí, z toho 11 chlapců a 2 dívky. Třídní učitelkou je Stanislava Maternová.
Dále zde budou pracovat paní učitelky Bc. Monika Bičišťová a Eva Militká.
I když je prostor třídy menší, je vzdušný, nenásilně rozčleněný do pracovně – výtvarného koutku se stolky a do hracích koutků, určených pro volnou hru dětí. Koutek s autíčky je vybavený dopravním kobercem. Zde budou děti také využívat ke svým hrám dřevěnou vláčkovou a autíčkovou dráhu. Dále je zde koutek určený pro hru "Na domácnost" a další koutek pro námětovou hru "Na kadeřnictví".
K usazení dětí využíváme švédskou lavičku, a také barevné podsedáky.
Uprostřed třídy je koberec, který využíváme ke cvičení, tanečkům a hrám.
Přímo ze třídy vedou dveře do malé umývárny a WC.
K odpolednímu odpočinku jsou určené molitanové matrace, které denně rozkládáme.
Všechny činnosti, které dětem nabízíme, vychází z třídního vzdělávacího programu. V tomto roce je jeho název "S vílami z pohádky do pohádky".
Tyto víly z ovčího rouna nás budou provázet celým školním rokem.
Při pobytu venku budeme využívat školní zahradu s pískovištěm a herními prvky.
Budeme chodit také na vycházky do blízkého okolí, především do přírody a zaměříme se na zvyšování fyzické zdatnosti a obratnosti dětí prostřednictvím nabídky různých sportů.
Veškerá nabídka činností bude zaměřena na přípravu dětí pro vstup do základní školy. Zaměříme se na rozvoj logického myšlení, zrakového vnímání, předmatematických představ a celkový rozvoj dětí.
Budeme dbát na správný úchop grafického materiálu a nůžek. Budeme se věnovat grafomotorickým cvičením a rozvíjet hrubou i jemnou motoriku.
Veškerá nabídka činností bude zaměřena na přípravu dětí pro vstup do základní školy. Zaměříme se na rozvoj logického myšlení, zrakového vnímání, předmatematických představ a celkový rozvoj dětí.