Kytičky
Školní rok 2018 - 2019

O nás

Naši třídu "Kytičky" najdete po příchodu do Mateřské školy v přízemí vlevo ve staré budově. Třída je rozdělena na tři části. V první části děti stolují a věnují se činnostem u stolečku. Druhá část je tvořena hernou a třetí částí je sociální zázemí. 

Ve třídě "Kytičky" pracují paní učitelka Alena Drašarová a Monika Janáková spolu se školnicí Janou Hrkalovou. V letošním školním roce navštěvuje naši třídu 21 dětí ve věku 3- 4 let. Ve skupině je 12 děvčat a 9 chlapců.

V tomto školním roce budeme poznávat prostředí Mateřské školy i její okolí, nové kamarády a zaměstnance. Budeme rozvíjet samostatnost a sebeobsluhu. Seznámíme se s různými svátky, zvyky a tradicemi. U dětí budeme vytvářet pozitivní a citlivý vztah ke světu, který je obklopuje.