O nás

Bělohradská mateřská škola vznikla v roce 2006 sloučením mateřské školy v Horní Nové Vsi a mateřské školy v Lázních Bělohradě. Škola je samostatným právním subjektem a zřizovatelem je Město Lázně Bělohrad.
Mateřská škola je sedmitřídní, v Horní Nové vsi jsou dvě třídy a na pracovišti v Lázních Bělohradě je pět tříd. Do mateřské školy přijímáme děti ve věku od tří do šesti let. Stravování je zajištěno vlastními školními kuchyněmi, které jsou na obou pracovištích.
Naším cílem je připravit děti na reálné životní situace. Nabízíme dětem pestré činnosti a zaměřujeme se na prožitkové učení. Výchovně vzdělávací práce se uskutečňuje podle vlastního školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem, "Jedna, dva, tři, čtyři, pět, pojďme spolu poznat svět".
Do výchovně vzdělávací činnosti zařazujeme preventivní a zdravotní programy, různorodé projekty, účastníme se výstav, besed, soutěží, charitativních a kulturních akcí, během roku podnikáme třídní výlety a exkurze. Předškolní děti se pravidelně účastní projektu Sportovní školička, dále pro ně organizujeme lyžařský a plavecký výcvik. V rámci zájmových činností se děti mohou účastnit výuky Anglického jazyka nebo tanečního kroužku Disco dance.
Využíváme dotačních programů EU k financování projektů a personální podpory.
Uvědomujeme si význam předškolního vzdělávání, a proto podporujeme studenty pedagogických škol v získávání jejich odborné kvalifikace, a to tak, že jim umožňujeme pedagogickou praxi.