Stravování

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 107/ 2005 Sb., o školním stravování, stanovuji výši úplaty za stravné od 1. 3. 2023 takto:

Pracoviště Horní Nová Ves:

Celodenní stravné u dětí 3 - 6 let                    58 Kč

Celodenní stravné u dětí starších 6 let           60 Kč

Pracoviště T.G.Masaryka:

Celodenní stravné u dětí 3 - 6 let                    58 Kč

Celodenní stravné u dětí starších 6 let           60 Kč


Přihlašování a odhlašování stravy

Přihlášky a odhlášky se provádí přes www.strava.cz  nebo v mobilní aplikaci Strava. 

Platbu stravného lze provést:

  1. inkasem z účtu rodičů na účet MŠ u KB č. 78-8506060277/0100 (č. účtu MŠ je potřeba vzít s sebou)
  2. v hotovosti u vedoucí školní jídelny

Stravné se vybírá společně s úplatou za předškolní vzdělávání. Vyúčtování plateb probíhá zpětně za uplynulý měsíc a to vždy do 20. dne následujícího měsíce. Platby jsou rodiče povinni uhradit nejdéle do konce probíhajícího platebního měsíce.

Pokud rodiče opakovaně neuhradí povinné platby a nedohodnou si s ředitelkou školy jiný termín úhrady, nebo sjednaný termín řádně nedodrží, může být s nimi zahájeno správní řízení ve věci ukončení docházky jejich dítěte do MŠ (viz. Školský zákon § 35 odst.1.d). Netýká se dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Více informací ke školnímu stravování najdete ve vnitřním řádu ŠJ v sekci Dokumenty