Veverky

Ve školním roce 2023/2024 navštěvuje třídu "Veverky" 19 dětí ve věku 3-5 let, z toho 8 chlapců a 11 dívek. Pracují zde paní učitelka Tereza Kordíková, zástupce ředitelky Monika Janáková, paní ředitelka Mgr.Jana Brádlová a asistent pedagoga Jitka Kundrátová
Ve třídě budeme podporovat vytváření kamarádských vztahů, budeme se seznamovat s okolím mateřské školy a zaměříme se na osvojení si základních prvků sebeobsluhy, dále budeme rozvíjet řečové dovednosti a poznatky o přírodě. Vzdělávání bude probíhat formou hry a ve znamení pohodové atmosféry. Vynasnažíme se, aby veškeré činnosti byly pro děti zábavou.

Během roku budeme podnikat různé výlety, vycházky do přírody, abychom trávili co nejvíce času na čerstvém vzduchu.
Jednotlivé vzdělávací činnosti budou vždy uzpůsobeny k danému tématu, věku a schopnostem dětí. Zaměříme se na hudební, pohybovou a výtvarnou činnost.