Sluníčka

Děti ze třídy Zajíčci se přesunuly do třídy Sluníčka. V letošním roce k nám přišly dvě holčičky a je zde 21 dětí. Ve třídě pracují paní učitelky Radka Pavlová a Dita Žďárská.
Naším hlavním cílem v letošním roce bude podpora komunikace mezi dětmi a odbourání ostychu mezi vrstevníky. Dále budeme rozvíjet naučené návyky, které děti získaly v minulém školním roce. Dětem do činností budeme zařazovat více kolektivních činností, aby se prohloubily kladné vztahy mezi nimi. Nadále je povedeme k samostatnosti a sebeobsluze při stolování.
Cílem spolupráce Mateřské školy s rodiči je spokojené a šťastné dítě.