Zajíčči

Ve třídě Zajíčků je v nyní zapsáno celkem 17 dětí ve věku 2-3 roky, 7 holčiček a 10 chlapců. Je to třída s nejmenšími dětmi v mateřské škole.
Pracují zde paní učitelky Zuzana Baťková a Eliška Francová.
Pomáhá nám paní Jana Jiránková, jako provozní zaměstnanec.
Budeme se snažit o vytvoření příjemné rodinné atmosféry mezi dětmi, rodiči a učitelkami.
Chtěli bychom podporovat vytváření nových kamarádských vztahů mezi dětmi a během roku vytvořit spolupracující skupinu, která si umí společně hrát a vzájemně si pomáhat.
Zaměříme se zejména na zvládání hygienických návyků a sebeobsluhy při oblékání i stravování. Budeme chodit na vycházky do přírody, hrát si na školní zahradě, zdolávat průlezky, skluzavky. Chceme poznávat svět prožitkovým učením.
Naučíme se pracovat s různým výtvarným materiálem. Budeme se také věnovat jednodušším grafomotorickým cvičením a procvičovat jemnou motoriku, často budeme zařazovat hudební i pohybové činnosti s klavírem.
Ve 2.pololetí k nám přibyly další 3 děti ( 2 holčičky a 1 chlapec). Celkem je ve třídě 20 dětí.