Sluníčka
2.třída

O nás

Třída "Sluníčka" se nachází v přízemí nejmladší budovy mateřské školy. Prostor třídy se skládá ze tří místností - třídy, herny a sociálního zázemí pro děti. Třída i herna je vybavena novým nábytkem, nabízí dětem různé hrací koutky, které je podněcují k rozvoji a fantazijní hře. Stolování probíhá u stolečků ve třídě. Jídlo je dětem servírováno z přilehlé kuchyňky. Na třídu bezprostředně navazuje šatna, která je z části společná i pro děti ze třetí třídy.

Naši třídu navštěvuje 28 dětí předškolního věku. O děti pečují dvě učitelky, o pořádek se stará jeden provozní zaměstnanec.

Třídu navštěvuje 17 holčiček a 11 chlapců. Ve třídě máme zavedeno několik rituálů - ranní kruh, tkaní na dětském stávku, práci ve skupinách i individuální, jejíž součástí jsou dechová a artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, smyslové a prstové hry a grafomotorika spojená s jednoduchými říkadly. Zaměřujeme se na prodlužování doby soustředění, individuální přístup k dětem. Při samostatné práci klademe důraz na správný úchop a dokončení zadaného úkolu, též dokončení úkolu v daný čas. Ve třídě jsou využívány hudební nástroje (zejména klavír a kytara). Podnikáme výpravy do blízkého i vzdálenějšího okolí mateřské školy (Bažantnice, rybník Pardoubek a jeho okolí, Hrádek).