Kytičky

Ve třídě Kytičky je v letošním školním roce zapsáno 12 dětí ve věku 5 – 6,5let. Z toho jsou 3 holčičky a 9 chlapců. Pracují zde paní učitelky Petra Šormová,DiS. a Alena Drašarová. Ve třídě budeme podporovat vytváření kamarádských vztahů mezi dětmi, budeme pracovat ve skupině, vzájemně si pomáhat. Dále budeme rozvíjet získané dovednosti dětí a budeme se připravovat na vstup do základní školy. Zaměříme se na rozvoj logického myšlení, zrakového vnímání, předmatematických představ, budeme dbát na správný úchop grafického materiálu a nůžek. Také se budeme věnovat grafomotorickým cvičením, rozvíjet hrubou i jemnou motoriku. Ve výchovně vzdělávací práci se zaměříme na všechny činnosti důležité pro celkový rozvoj dítěte. Budeme podnikat kratší i delší vycházky do okolí mateřské školy, které zaměříme především na pohybovou aktivitu a sport.
Třída je prostorná, má dostatek světla díky orientaci oken na jihovýchodní stranu. Disponuje třemi oddělenými místnostmi – herna, umývárna s dětskými záchodky, učebna. Herna je prostorná se spoustou úložného prostoru pro hračky a didaktické pomůcky. V další místnosti se nachází čtyři oddělené toalety, označené modrou (klučičí) a červenou květinou (holčičí), dále čtyři umyvadla s tekutým mýdlem v pumpičce, úložný prostor na ručníky, sprchový kout a velké umyvadlo pro personál. Poslední místností je učebna. Jsou zde tři dětské stolky se židlemi a velký učitelský stůl. Místnost je taktéž vybavena úložnými prostory. Součástí třídy je učitelská a dětská knihovna. Místnost je též využívána jako jídelna, je zde prakticky umístěno výdejní okénko z kuchyně.