Veverky
3.třída

O nás

Třída Veverky se nachází v prvním poschodí nejmladší budovy mateřské školy. Skládá se z prostorné třídy, herny, která je celoplošně pokryta kobercem a sociálního zázemí. Nábytek je zde ve světlém, přírodním dekoru, stejně tak jsou i sladěny koutky pro hry dětí. Ve třídě je koutek dopravní a pro prostorové stavby, v herně pak kuchyňka, přebalovací pult s panenkami a zdravotnictvím, také kadeřnictví.

Ve třídě Veverek pracují dvě kmenové učitelky, asistent pedagoga a provozní zaměstnanec.

V letošním školním roce navštěvuje naší třídu 23 dětí. Všechny děti jsou ve věku 4-5 let. Ve skupině je 10 chlapců a 13 děvčat. Rituálem naší třídy je ranní posezení ve "Sluníčku" a společný rozhovor s dětmi. Hodně se věnujeme hudebně-pohybovým činnostem s využitím klavíru,  hrou na hudební nástroje s rytmizací. Oblíbené je u dětí cvičení s overbally s hudbou. Při výtvarných a pracovních činnostech zkoušíme různé techniky. Děti pracují převážně ve skupině, učí se postupně prodlužovat dobu soustředění. Denně se věnujeme artikulačním a dechovým cvičením, a gymnastice mluvidel. Pravidelně zařazujeme grafomotorická cvičení. Také dětem nabízíme pracovní listy, učíme je zvládat samostatnou práci i práci ve skupině. Rádi jezdíme s dětmi na poznávací  a zábavné výlety během celého školního roku.