Berušky

Třída "Berušky" se nachází v prvním patře staré budovy. Třídu tvoří tři místnosti – učebna, které je zároveň jídelnou, prostorná herna sloužící nejen k volné hře, a místnost, která je určena k pohybovým činnostem a odpolednímu odpočinku. Ke třídě náleží šatna a umývarka s oddělenými záchodky pro chlapce a dívky. Botníky se nachází v přízemí.
Ve třídě pracují paní učitelky Lucie Lutrová a Bc. Lucie Kundrátová. V letošním roce třídu navštěvuje 24 dětí ve věku 5-6 let; 11 děvčat a 13 chlapců.
Budeme dbát na všestranný rozvoj dětské osobnosti, podporovat přátelství a spolupráci mezi dětmi, a především vytvářet příjemnou atmosféru, která pozitivně prospívá harmonickému rozvoji dítěte. Dále budeme dbát na rozvoj již získaných znalostí a dovedností nejen v oblasti hygieny a sebeobsluhy. Důraz bude kladen na správný úchop grafického materiálu, nůžek. Naším cílem bude co nejlépe připravit děti na vstup do základní školy, a to v úzké spolupráci s rodiči a zcela v souladu s individuálními potřebami každého dítěte.
Společně si zopakujeme jednoduchá třídní pravidla, která se i nadále budeme učit respektovat. Děti povedeme k vzájemné ohleduplnosti, toleranci, a schopnosti pomáhat si navzájem. Do vzdělávání budeme zařazovat prožitkové a interaktivní učení. Společně se budeme účastnit nejen akcí pořádaných mateřskou školou (lyžařský výcvik, plavecký kurz), ale budeme podnikat různé třídní akce a výlety do přírody. I přes pečlivou přípravu na vstup do základní školy, bude věnován dostatek času zejména volné hře, která je nejdůležitější činností každého dítěte.