Upozornění pro rodiče na prázdninový režim stravného

17.06.2024

Pokud bude dítě odhlášeno z MŠ celý měsíc, odhlášku stravného zajistí vedoucí ŠJ. V případě, že bude dítě chodit do MŠ pouze některé dny, bude správa odhlášek stravného v kompetenci rodičů. V tomto případě nebude MŠ zodpovídat za zapomenuté odhlášky stravy. V době uzavření MŠ od 22.7. – 2.8. bude strava dětem automaticky odhlášena.

VRÁCENÍ ČIPŮ
Čipy ( od dětí které přechází do ZŠ ) odevzdávejte v kanceláří vedoucí ŠJ v době od 24.6. – 4.7. a od 26.8. – 30.8. v době pracovní doby vedoucí ŠJ.

Děkujeme za pochopení. Vedoucí ŠJ Lenka Pourová